تبلیغات سایت

معرفی رشته زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی - مقطع کارشناسی

در تحقق اهداف فرهنگ مبنی بر ترتیب کارشناسان متعهد و متخصص در زمینه های مختلف علوم پایه که در جهت رسیدن به خودکفائی، مورد نیاز جمهور ی اسلامی ایران می باشد، طرح دوره کارشناسی رشته های زیست شناسی سلولی و ملکولی توسط کمیته تخصصی زیست شناسی شورایعالی برنامه ریزی با همکاری عده ای از استادان و متخصصان این رشته در چهار چوب مصوبات و اهداف کلی شورایعالی برنامه ریزی تهیه شده است.
مشخصات کلی و برنامه دروس این رشته به شرح زیر به تصویب شورایعالی برنامه ریزی رسیده است:

طول دوره تحصیل

طول رسمی دوره 5/3 سال تحصیلی و کلیه دروس آن در 7 نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال 17 هفته بوده و هر واحد بصورت نظری به مدت 17 ساعت بصورت عملی به مدت 24 ساعت تدریس میگردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است.

تعداد واحدها

- گرایشها:
دوره کارشناسی رشته زیست شناسی دارای چهار گرایش دبیری، عمومی، گیاهی و جانوری دوره کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی دارای پنج گرایش ژنتیک سلولی و ملولکی بیوشیمی و بیوفیزیک می باشد.

4- واحدهای درسی:
جمع کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته های زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و مولکولی 135 واحد و به شرح زیر است:
1-4- دروس عمومی 20 واحد برای رشته زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و مولکوی
2-4- دروس پایه مشترک 20 واحد برای رشته زیست شناسی و 22 واحد برای رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی
3-4- دروس تخصصی مشترک 69 واحد برای رشته زیست شناسی و 176 واحد برای رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
4-4- دروس تربیتی 24 واحد برای گرایش دبیری
5-4- دروس تخصصی تکمیلی 9 واحد برای گرایشهای عمومی ، علوم گیاهی، علوم جانوری
به این ترتیب جمع واحدهای درسی برای گرایش دبیری 132 واحد برای سایر گرایشها 118 واحد می شود. کلیه این گرایشها تا سقف 135 واحد (دبیری 2 واحد، سایر گرایشها 17 واحد) دروس انتخابی خواهند داشت. تعیین این دروس طبق ضوابط موجود توسط دانشگاهها انجام خواهد شد.

گرایش علوم سلولی و مولكولی

مهمترین مولكول هایی كه در حیات سلول موثر هستند، DNA، RNAو پروتئین ها می باشند. DNA مركز ذخیره اطلاعات و صدور فرمان های سلول، RNAوظیفه انتقال این فرمان ها و پروتئین مسئولیت اجرای این فرمان ها را بر عهده دارند. در زیست شناسی سلولی و مولكولی چگونگی این فعالیت ها بررسی می شود.

امروزه زیست شناسی در كشورهای پیشرفته بیش از 80 تا 90 درصد سمت و سوی علوم سلولی و مولكولی دارد. چرا كه رشته علوم سلولی و مولكولی نیروی انسانی لازم را برای تحقیق در رشته های پزشكی، بیوشیمی،ژنتیك، بیوتكنولوژی، مهندسی ژنتیك ، اصلاح نباتات، شیلات و دام تربیت می كند.

موقعیت شغلی در ایران:

اگر فردی به علوم پایه علاقه دارد، مطمئنا رشته علوم سلولی و مولكولی رشته ای با ارزش و خوب است. تعدادی از مراكز تحقیقاتی مانند انستیتوپاستور، مركز تحقیقات ژنتیك، مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك و مراكز تحقیقاتی دانشگاهی می توانند پذیرای فارغ التحصیلان علوم سلولی و مولكولی باشند. علاوه بر مراكز تحقیقاتی موجود، فارغ التحصیل این رشته می تواند با ایجاد شركت خصوصی سازنده مواد اولیه آزمایشگاه های علوم سلولی و مولكولی یا آزمایشگاهی كه تستهای آن در سطح مولكولی است، هم به جامعه علمی خدمت كند و هم وضعیت مالی نسبتا خوبی داشته باشد البته در حال حاضر نیز در ایران چنین فعالیت هایی در سطح محدودی انجام می گیرد.

دروس تخصصی گرایش علوم سلولی و مولكولی:

شیمی آلی، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی، ژنتیك، میكروبیولوژی، اكولوژی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، ایمونولوژی، زبان تخصصی. (بسیاری از درس های این گرایش همراه با آزمایشگاه است

  • تاریخ :یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰
  • نویسنده : neda